de grote hervorming

DE GROTE HERVORMING vanaf 1 januari 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2019 werd met algemeenheid der stemmen besloten om de bestaande clubbaan 'van erts tot staal' af te breken omdat er nog weinig belangstelling was voor deze baan. Er werd aan de leden voorgesteld om één of meerdere nieuwe banen te bouwen waaraan iedereen zijn medewerking zou verlenen.

De afbraak van de baan zou pas gebeuren na het tentoonstellingsweekend van september 2019. Bedoeling was het publiek een kans te geven om deze baan nog te komen bekijken.

De vraag werd gesteld om baanontwerpen te maken en voor te stellen. Verschillende ontwerpen kwamen naar voor en uiteindelijk werd beslist om twee banen te bouwen: één voor de DCC en één voor de Märklinrijders. De bestaande segmenten werden netjes onder beide systemen verdeeld.

De beide banen hebben als doel een baanontwerp te bouwen waar zowel Amerikaanse als Europese treinen kunnen rijden. We willen het doel van de stichters van de club niet vergeten: een baan maken naar Amerikaans model. Maar door de hoge douanekosten bij de invoer van Amerikaans materiaal, is de belangstelling voor dit materiaal sterk gedaald.

De banen dienen een "neutraal" uitzicht te krijgen. We bedoelen hiermee dat de treinen door een landschap rijden dat zowel in Europa als in Amerika kan gesitueerd worden.

Omdat bij de oude baan het rangeergedeelte nooit gebruikt werd zolang de baan bestond, werd besloten om twee 'rij-banen' te maken. Dus in de toekomst zullen zowel Amerikaanse als Europese treinen door het landschap rijden. Weliswaar tijdens de gewone clubbijeenkomsten. Tijdens tentoonstellingen zal in tijdsblokken gereden worden en in ieder tijdsblok zal slechts één continent te zien zijn: ofwel alles Europees of alles Amerikaans.

De (kostelijke) gebouwen van de vorige baan zullen terug geïntegreerd worden in de beide banen.

De besturing van de DCC-baan zal gebeuren met de Ecos in samenwerking met het programma 'koploper' voor de beveiliging van de trajecten. De besturing van de Märklinbaan zal uitsluitend gebeuren door de Ecos en beveiligd worden door bezetmeldingen.


Hieronder enkele foto's van de 'chaos' na de afbraak en het terug inrichten van het lokaal.

Niet de alleen de clubbaan werd afgebroken na een geslaagd tentoonstellingsweekend, maar het hele lokaal werd onder handen genomen.


De oude bureelmeubelen en werktafels werden vervangen door een goed ingerichte werkhoek. Alle werktuigen staan of liggen nu in de onmiddellijke omgeving op een schap of in een ladenkast. Zo vindt iedereen datgene wat hij nodig heeft dadelijk terug op voorwaarde dat de vorige gebruiker het ook terug op zijn plaats heeft gezet.

De verlichting in de WC werd aangepast. De volledige vloeroppervlakte werd bedekt met een nieuwe vinylbekleding. De zware stoelen werden vervangen door exemplaren die handiger en lichter zijn en minder plaats innemen.


Wat niet gepland was, is het vervangen van de verwarmingsinstallatie !  Bij een controle door een installateur bleek een-en-ander niet in orde te zijn met het gevolg dat alles onmiddellijk verzegeld werd en het geheel onbruikbaar werd gemaakt.

Een nieuwe installatie drong zich op. Een zware investering en een flinke hap uit de clubkas, zeker op een ogenblik dat nieuw hout, schroeven en bouten, nieuwe rails voor DCC en Märklin moesten gekocht worden voor de bouw van de nieuwe banen.


Hierbij foto's na het leggen van de nieuwe vloerbedekking.

Nadien werden de segmenten opgesteld en voorzien van een nieuwe bovenlaag.

eerste werktekening Märklinbaan

eerste werktekening van de DCC-baan

Nadat de werktekeningen werden goedgekeurd, werden op beide banen de eerste sporen gelegd. Na enkele werkdagen kon hier en daar al gezien worden hoe het eindresultaat er zal uitzien.

De werken vorderen zeer goed en hieronder is te zien wat er al bereikt werd rond de Kerstdagen van 2019.

Niet alleen in het lokaal en aan de banen werden wijzigingen doorgevoerd. De structuur van de dagelijkse leiding werd ook onder handen genomen: de oude standaarden werden aangepast: er wordt nu gewerkt met "verantwoordelijken" van de verschillende clubbanen die rapporteren aan de voorzitter. Er zijn vier clubbanen, dus zijn er ook vier verantwoordelijken: de memorial-baan, de schaal 1-baan, de DCC-baan en de Märklinbaan.

De functie van feestbestuurder zal nog verkozen worden aan de hand van kandidaturen. De functie van secretaris wordt bijgenomen door de voorzitter (omdat de huidige secretaris naar het buitenland vertrekt). De job van schatbewaarder blijft onder de vleugels van de verantwoordelijke van de DCC-baan. Hieronder zie je een organigram van de leiding zoals ze vanaf 1 januari 2020 in werking is.

VOORZITTER

Fred Vervoort


*algemene leiding

*verbinding tussen de verschillende clubbanen

*communicatie met de standhouders

*communicatie met nieuwe leden, vragen van buitenstaanders, e.d.

*afsluiten contracten met derden

*opstellen flyers, affiches en website

*aankoopverantwoordelijke

*beheer verzekeringspolissen, electra- & gascontract, watermaatschappij

*financieel beheer
                     

   DCC                             MÄRKLIN                       MEMORIAL RVM                 SCHAAL 1                    FEESTBESTUURDER


* leiding DCC-baan          * leiding Märklinbaan     * leiding onderhoud en          * leiding aanleg &         * organisatie jaarvergadering,

* opmaken baanplan        * opmaak werkplan           verbetering baan &             schaal 1-baan              feesten, uitstappen, e.d.

* opmaak schema            * opmaak schema             opmaak schema                    * opmaak schema         * leiding verkoop ATA materiaal

* schatbewaarder           * standplaatsen RB         * assistentie drank RB          bedrading                   op de ruilbeurs

* beheer drankkas          * leiding opstellen RB   

                                       * drank ruilbeursGeorges De Wachter      Jan Huybrechts              Frans Engelen                      Ludo Walschaerts        René Remacle