Electronische componenten

Spoel

Een spoel is een stuk opgerold draad, dat magnetisch wordt als er stroom door loopt. Een spoel kan op twee manieren worden gebruikt. 1. Als zender of ontvanger voor elektromagnetische signalen, 2. Als speciaal soort weerstand. Als je de spoel gebruikt als een soort weerstand is het eigenlijk het tegenovergestelde van een condensator. Wat een condensator is voor stroom is een spoel voor spanning, en andersom: Je kan een spoel ook gebruiken om elektromagnetische signalen te zenden of ontvangen, dat gebeurt bijvoorbeeld in een radio. Transformator (trafo) Een transformator bestaat uit twee spoelen, die met een ijzeren kern aan elkaar verbonden zijn (geen geleidende verbinding) Als je een van de twee spoelen aansluit op een wisselspanningsbron, bijvoorbeeld een stopcontact dan wekt die spoel een magnetisch veld op. Door dat magnetische veld komt er spanning te staan op de andere spoel. Die spanning hoeft niet hetzelfde te zijn als de spanning op de eerste spoel. De verhouding hangt af van het aantal windingen van de spoelen. Transformatoren worden heel veel gebruikt in elektrische apparaten om de 220 volt van het lichtnet terug te brengen naar een lager spanning, bijvoorbeeld 5 volt. Symbool

Types

Foto