Segmentmodelspoorbaan

Dispatcher bedieningspaneel

Algemeen

De volledige baan wordt conventioneel gestuurd en is opgedeeld in blokken. Het toewijzen van de handconsole aan een specifiek blok gebeurt door de dispatcher. In totaal is er keuze tussen van rijregelaars (handconsole). Hiervan zijn er voor het zichtbare gedeelte van de baan 3 voorzien. Voor het schaduwstation zijn er in totaal 5 regelaars beschikbaar waarvan 1 een extern aansluitbare regelaar betreft. Een aantal blokken en aanverwante wissels worden lokaal bediend. Per blok is eveneens een bezetmelding voorzien. Seinen zijn tevens voorhanden waarvan een gedeelte op de baan gedupilceerd zijn.

Bedieningspaneel

Dispatch
 • Standby/On schakelaar
 • Met deze schakelaar wordt gans de baan spanningsloos gemaakt. Alle voedings transformatoren worden via en relais schakeling in of uit geschakeld.
 • Voedingen
 • Voor de rijspanningen zijn er 4 galvanisch gescheiden voedingen voorzien.
  De rijspanning zelf is een variabele plusbreedte schakeling dewelke geacht wordt om een traag optrekken en afremmen te verzekeren.
  Er zijn 4 ongestabiliseerde en 4 gestabiliseerde voedinge ter beschikking.

  15Vdc & 12Vdc Bezetmelders
  15Vdc & 12Vdc Schaduwstation
  15Vdc & 12Vdc Wisselsturing
  15Vdc & 12Vdc Signalen
 • Blokken
 • Zichtbaar gedeelte
 • De dispatcher kan en van van 3 rijspanningen dmv schakelaars toewijzen aan een specifiek blok.
 • Schaduwstation
 • De dispatcher kan een keuze maken uit 5 mogelijkheden

  3 handconsoles
  dispatcher console
  fabrieksconsole

 • Wisselsturing
 • De dispatcher kan de wissels naar believe besturen. Tevens wordt op het bedieningspaneel de wisselstand weergeven. Een aantal wissels wordt lokaal bediend dmv lokake bedieningspanelen

  Hout distributieHier zijn de opstelsporen en de bijhorende wissels en blokken te bedienen
  StationHier zijn de sporen, bijhorende wissels en blokken, die naar de loods voeren
  PapierfabriekHier zijn de sporen, bijhorende wissels en blokken, die naar bij de fabriek horen

 • Bezetmelding
 • Alle blokken werden voorzien van bezetmelders. Indien een blok bezet is wordt dit op het bedieningspaneel weeggeven via een pinkende rode led per individueel blok.
 • Seinen
 • Op het bedieningspaneel zijn diverse seinen voorzien met van een aantal een duplicatie op de baan. Deze seinen hebben geen treinbeinvloeding dwz wissels en blokken worden niet automatisch door de seinen gestuurd.
  De seinen geven groen licht voor doorrijden en rood licht voor stoppen.
  De seinen zijn een hulpmiddel voor de dispatcher om zijn wisselstraten en blokken juist te kiezen en ook een indicatie voor de machinist. Het seinbeeld is afhankelijk van de wisselstand en blok status.

 • Voedings-spanningen monitor
 • Op dit monitoring gedeelte wordt de status van de verschillende beschikbare spanningen weergegeven. Voor alle toepassingen de +15Vdc niet gestabiliseerd en +12Vdc gestabiliseerd.

  Bezetmelders electronica
  Schaduwstation electronica en relais
  Wissels electronica, relais en wissel motoren
  Seinen electronica en seinenuitlezing
  Bezet indicatie uitlezing
  Koelingfan

 • Bijzonderheden
 • De baan werd, voor de electrische besturing, opgedeeld in 4 aparte secties. Deze secties staan elektrisch in verbinding met het bedieningspaneel via scart (video) kables. Dwz per sectie zijn er 2 multikabels voorzien.
  Een kabel verzorgt de rijspanning naar de desbetreffende blokken, de andere kabel dient voor de wissels, seinen, verlichting, etc.

  Achterkant van dispatchbord
  Dispatch2
  Francois